Dracula, Frankenstein và công ty

Ngày xửa ngày xưa, có một thị trấn nhỏ, đầy những người không thể kiểm soát được, người quyết định đưa ra một cuộc tấn công cuối cùng cho những con quái vật tiêu biểu nhất mọi thời đại: Dracula, Frankenstein, người sói và xác ướp. Chơi như một trong những sinh vật nổi tiếng để ngăn chặn những dân làng giết người hàng loạt này. Trong vùng đất giả tưởng này, hãy cố gắng cứu những con quái vật khỏi cái chết, chiến đấu chống lại kẻ thù, đánh bại thủ lĩnh của chúng và đánh tất cả.