Zombie chống lại Halloween

Zombie đang xâm chiếm miền tây hoang dã! Lấy vũ khí của bạn và bảo vệ những người vô tội khỏi những sinh vật vô hồn phiền phức. Giúp họ và họ sẽ giúp bạn trở về! Bạn phải làm chủ và cải thiện vũ khí của bạn để tồn tại. Bạn có thể thuê người hộ tống, trang bị cho mình bộ dụng cụ sơ cứu, đạn dược và adrenaline. Nhiều loại zombie đang tấn công! Bạn sẽ tồn tại được bao lâu?