Con đường thây ma

Đây là thế giới hậu tận thế nguy hiểm của thây ma. Chỉ những người lái xe dũng cảm và giàu kinh nghiệm nhất và những người sống sót khó khăn nhất vẫn đứng chiến đấu với vô số quân đội của những người chết đi bộ. Trò chơi đua xe thú vị. Thích lái xe và tiêu diệt zombie.