Ném bong bóng Halloween

Hãy bật bong bóng! Bạn có thể sử dụng các bong bóng đặc biệt để tăng điểm số và làm sạch màn hình.