Bệnh dịch hạch của zombie

Chạm vào vị trí bất kỳ để chụp tự động. Bắn tiền xu để kiếm tiền.