Lướt sóng ngầm trên Halloween

Làm thế nào đến nay bạn có thể tiếp tục chạy trong cuộc phiêu lưu thị trấn zombie? Chạy và nhảy một lần nữa và một lần nữa thông qua thành phố zombie, qua cầu và tàu điện ngầm trong khi thu thập đá quý quý, quyền hạn đặc biệt và tiền xu. Mở khóa các nhân vật tuyệt vời!