Người Bắn Cung Của Halloween

Mục tiêu của bạn là để tiêu diệt tất cả các yếu tố Halloween với cây cung và mũi tên.