Những cuộc phiêu lưu của ngân hàng heo con lợn

Của lợn con ở đó để giúp bạn tiết kiệm tiền của bạn. Bạn phải mang tiền xu của mình vào lợn ít để hoàn thành cấp độ và cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao.