Brickz

Bạn cần phải swipe ngón tay của bạn hoặc sử dụng chuột để hướng dẫn các chuỗi của các đối tượng ngày càng phát triển và phá vỡ Brickz. Cố gắng phá vỡ như nhiều viên gạch. Rất dễ dàng để chơi, nhưng rất khó khăn để đạt được điểm cao.