Cứu hộ trong không gian

Bạn phải đưa tàu vũ trụ đi đúng hướng để đón các phi hành gia, tránh những sinh vật nguy hiểm và thiên thạch và để cho các phi hành đoàn đến nơi an toàn.