Kẹo chuỗi

Bạn phải bắt đầu một phản ứng dây chuyền để thổi lên tất cả đồ ngọt. Thời gian và vị trí rất quan trọng để hoàn thành cấp. Khám phá tất cả các loại khác nhau của đồ ngọt và tác động của chúng để tối đa hóa kết quả của bạn và hoàn thành tất cả các cấp.