Cà chua dũng cảm 2

Rau ác đang trở lại! Bạn phải dũng cảm và ném cà chua và rau qua wormhole khác nhau.