Con mèo con nghịch ngợm

Chúng tôi cần phải mang theo con mèo để bóng len của cô. Nhưng nó không phải là dễ dàng như nó âm thanh bởi vì có một số trở ngại. Bạn có thể làm cho hạnh phúc con mèo con này?