Pop trong Dương

Bạn có để giúp các cua anh hùng để thả cá bị mắc kẹt trong một cái lồng.