Siêu xếp chồng

Ngăn xếp tất cả các mảnh trong trò chơi vui nhộn này.