Phá vỡ gạch 2018

Trong trò chơi này, bạn nên cố gắng bắn tất cả các khối và đảm bảo bắt bóng mỗi lần. Nếu quả bóng của bạn rơi, nó có giá một cuộc sống, bạn có ba. Hãy cố gắng vượt qua tất cả 72 cấp độ! Bạn đã sẵn sàng cho thử thách này?