Superman

Sử dụng ngón tay của bạn để đào một cái lỗ và hướng dẫn bóng đến đích.