Trứng gà điên

Cố gắng bắt tất cả các quả trứng khác nhau, nhưng hãy cẩn thận với máy bơm. Trứng vàng có giá trị nhiều điểm hơn và trứng cầu vồng làm cho gà chạy chậm hơn, giúp bắt trứng dễ dàng hơn. Làm cho nó khó hơn bằng cách chọn tiên tiến hoặc điên rồ!