Zombie Bò

Chơi phiên bản điên của trò chơi cổ điển nổi tiếng với 7 cấp độ khó khăn ngày càng tăng. Bạn nên cố gắng đạt được mục tiêu ghi bàn để tiến lên cấp độ tiếp theo.