Tháp hộp

Bạn phải stack càng nhiều khối càng tốt để xây tháp cao nhất. Càng gọn gàng càng tốt hoặc kích thước sẽ giảm.