Quái vật trở lên

Đây là một trò chơi tuyệt vời cho cả trẻ em và người lớn. Bạn phải nhảy trên nền tảng với sự cân bằng.