Flammy

Bạn phải giúp Flammy thoát khỏi núi lửa. Càng có nhiều đá quý bạn thu thập, càng có nhiều năng lượng bạn phải vượt qua những trở ngại ngẫu nhiên. Lấy điểm số tốt nhất sẽ là một thách thức, khó khăn sẽ tăng lên khi kết quả của bạn tăng lên.