Thách thức của máu này

Trò chơi PSG chính thức! Chơi như những ngôi sao của PSG trong hơn 400 thử thách độc đáo! Thu thập các ngôi sao để mở khóa người chơi mới! Chọn con đường của riêng bạn để trở thành ngôi sao bằng cách đi đến nhiều địa điểm trên toàn thế giới! Một trò chơi miễn phí và cần thiết cho tất cả người hâm mộ thể thao. Đi thực địa với Paris Saint-Germain!