Kendall Jenner thời trang và vui nhộn

Cô là một tín đồ thời trang thiết lập một phong cách ăn mặc hàng ngày. Tại thời điểm này của năm cô ấy đang bận tham dự nhiều sự kiện quan trọng.