Phục sinh năm 2020 câu đố

Chơi với 6 hình ảnh trong trò chơi câu đố tuyệt vời này. Tất cả hình ảnh là từ ngày lễ Phục sinh. Giải quyết tất cả các câu đố và giữ cho bộ não của bạn trong hình dạng. Bạn có bốn kích cỡ cho mỗi hình ảnh: 16 mảnh, 36 mảnh, 64 mảnh và 100 mảnh. Tận hưởng và vui chơi!