Thẻ nhớ Phục Sinh Deluxe

Nhấn vào đây để lật các thẻ Phục Sinh. Bạn phải ghi nhớ vị trí và khớp cặp. Bạn phải tạo thành tất cả các cặp trên bảng để hoàn thành cấp độ. Mỗi cấp độ khó hơn cấp trước và bạn có giới hạn thời gian để hoàn thành chúng. Đã đến lúc kiểm tra bộ nhớ của bạn. Bạn có thể chơi ở cấp độ nào?