Chủ nhật Phục Sinh với các công chúa

Lễ Phục sinh là lễ kỷ niệm được mong đợi nhất của mùa xuân. Những công chúa này đang lên kế hoạch thực hiện một số hoạt động, chẳng hạn như trang trí trứng Phục sinh của họ. Vì vậy, hãy giúp họ chọn những bộ quần áo tốt nhất và trang trí trứng tốt nhất. Chúc các bạn vui vẻ!