Ném trứng Phục sinh

Đây là một trò chơi bắn trứng Phục sinh cổ điển với nhiều yếu tố mới và tăng sức mạnh. Nhắm và bắn trứng để kết hợp nó với những quả trứng phù hợp khác. Sử dụng sức mạnh để vượt qua những thách thức.