Barbie Hợp thời trang Phục Sinh

Là một truyền thống mặc quần áo mới vào lễ Phục sinh vì nó là một kỳ nghỉ của mùa xuân và đại diện cho tất cả mọi thứ bắt đầu trở lại. Bây giờ những gì đang thiếu? Trứng Phục sinh, tất nhiên!