Phục Sinh chú thỏ nổ

Bạn đã sẵn sàng để thưởng thức Phục Sinh? Trong trò chơi thú vị này, bạn phải ném trứng thay vì bong bóng.