Săn Phục Sinh

Bạn phải kết nối trứng Phục sinh giống hệt với một phù hợp với không quá 2 đường cong để điểm số điểm trước khi thời gian chạy ra ngoài.