Chịu trách nhiệm cho việc lưu trữ Phục Sinh

Những ngày này, các chú thỏ Phục Sinh cung cấp trứng Phục Sinh cho trẻ em trên toàn thế giới. Trước khi anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này, bạn phải di chuyển những quả trứng để thiết kế cửa hàng địa điểm. Tại thời điểm này trong năm có nhiều việc phải làm, vì vậy Bunny Phục Sinh là biết ơn sự giúp đỡ của bạn.