Mua sắm điên cuồng với cô gái

Đó là một ngày vui vẻ cho cô gái này vì cô đã lên kế hoạch một ngày mua sắm khắp thành phố. Nó có một ngân sách nhất định.