Nữ bác sĩ Siêu anh hùng

Hôm nay là một ngày bận rộn ở phòng khám. Bạn phải làm theo hướng dẫn cho tất cả bệnh nhân của bạn cảm thấy tốt hơn nhiều.