Thuốc tim Thời gian để chữa lành

Lãng mạn, bộ phim, quyết định thay đổi cuộc sống... Nhập cuộc sống tuyệt vời của một bác sĩ phẫu thuật có tham vọng!