Barbie cô phục vụ thời trang

Barbie là một cô hầu bàn tại nhà hàng của riêng mình. Ngài yêu thương để giữ khách hàng của họ hạnh phúc và cũng rất thích nhìn tốt tại nơi làm việc.