Barbie nhiệt đới trong thành phố

Xu hướng nhiệt đới đang tiến hành vào mùa hè với bản in đậm mà làm cho bạn cảm thấy như một tiếng còi báo động trên một hòn đảo.