Barbie và Ken ăn mặc quần áo của tôi

Bạn có để trang trí áo của họ, với chân, các bản vá lỗi và đinh tán đầy màu sắc.