Super Barbie mô hình sàn catwalk

Super Barbie là một cô gái rất dũng cảm chống lại tội phạm, nhưng trong thời gian rảnh rỗi của mình là mô hình sàn catwalk. Hôm nay là một đặc biệt khó khăn để đánh bại đối thủ, vì vậy nó là một chương trình vào cuối thời trang chút.