Barbie xu hướng trong ban nhạc rock

Xu hướng này đã rất phổ biến một vài năm trước đây trong buổi hòa nhạc rock để hỗ trợ các ban nhạc.