Giày công chúa Barbie

Barbie đã quyết định để có một đôi giày lấy cảm hứng từ công chúa Disney.