Barbie báo cáo của thời trang thiên hà

Với một phong cách sôi động và linh hoạt như thời trang và trang điểm, phong cách của các thiên hà đó là rất phổ biến giữa các cô gái.