Adam và Eva 3

Adam lại đang trên đường đi gặp Eve lần thứ ba.