Hiệp sĩ

Trò chơi này có 9 cấp với đồ họa ấn tượng. Bạn phải thu thập kim cương và đạt được cửa để vượt qua các cấp.