Bob tên trộm 4

Bob đã trở lại cuộc phiêu lưu tuyệt vời khác, lần này tại thành phố Paris xinh đẹp.