Nhỏ xíu Máy đào

Đây là một trò chơi chiến lược vui nhộn. Bạn phải giải quyết tình huống đa dạng bằng cách sử dụng thiết bị và tài năng của bạn. Bạn có thể xây dựng thang và đường hầm, đào hố, nhảy dù, đóng băng và nhiều hơn nữa.