Hình học tiêu tan của thế giới Neon 2

Đây là phần thứ hai với một cuộc phiêu lưu mới. Cấp độ mới, âm nhạc mới, quái vật mới, mọi thứ đều mới. Chọn sao và mở khóa các nhân vật mới để làm cho điểm số tốt nhất.