Pixel chạy qua lâu đài

Bạn phải chạy và nhảy qua các chướng ngại vật nguy hiểm. Trong trò chơi này, bạn có thể chứng minh bạn là một hiệp sĩ dũng cảm thực sự. Can đảm!