Darbe Dokunmak Koşmak

Bunu tahmin edilemez çünkü her zaman odaklanmış gerekir.