Hızlandırılmış Maymun Joe

Sen her seviyesinde çıkış kapısına Joe götürmelidir.